Vákuové odparky

Princíp čistenia odpadových vôd založený na fyzikálnom odparovaní znečistenej vody. Výsledkom je, okrem efektívneho čistenia odpadových vôd, redukcia množstva odpadu, vysokokvalitná vyčistená voda, ktorú je možné opätovne využiť, a tým výrazne šetriť náklady. Vákuové odparky umožňujú čistiť odpadové vody s vysokou koncentráciou znečistenia ako aj s koncentráciou toxických látok. Najčastejšie využitie vákuových odpariek je v priemysle. Typy vákuových odpariek závisa od kapacity spracovanej vody a jej znečistenia.

Výhody

Vysoká kvalita vyčistenej vody, až 97% účinnosť čistenia

Recyklácia vyčistenej vody - opätovné využitie v procese

Nízka spotreba energie

Redukcia množstva odpadu

Kompaktný dizajn

Jednoduchá údržba

Žiadne externé tepelné zdroje, na proces využíva svoje vlastné teplo

Odolnosť voči zmenách v prietoku alebo koncentrácii odpadových vôd

 Porovnanie ročných nákladov na prevádzku vákuovej odparky a vývoz odpadu

Kalukácia je robená pre prevádzku s množstvom odpadovej vody 2 500 m3/ročne (kalkulácia je robená iba pre ilustráciu, v konkrétnych prípadoch sa môžu jednotlivé náklady odlišovať – v prípade konkréteneho projektu nás prosím kontaktujte tu)

 Autorizovaná spoločnosť na vývoz odpadu
Vákuová odparka
Vývoz a likvidácia odpadu
300 000 € 14 000 €
Náklady na vodu
9 520 EUR
320 €
Náklady na manipuláciu
4 400 EUR
3 920  €
Náklady na energiu
0 € 17 500  €
Údržba a nahradné diely
0 € 6 000  €
Spotrebný material
0 € 3 000  €
SPOLU
313 920 € 44 600 €

Spolu ušetrené náklady: 269 320 EUR/rok

Vákuová odparka ušetrí približne 85% nákladov v porovnaní s vývozom odpadu autorizovanou firmou.

Kalkulované pre náklad na vývoz odpadu 120 EUR/m3

Cenu technológie vám naši technici vypočítajú na základe vstupných údajov o odpadových vodách.