Projekty / riešenia na kľúč

Komplexné služby pre zákazníka, od štúdie so zameraním na analýzu vzorky odpadovej vody a jej testovanie v našom laboratóriu, cez cenový a technologický návrh, prípravu výrobnej dokumentácie, realizáciu diela, jeho nábehu a zaškolenia obsluhy, až po prevádzka diela, záručný a pozáručný servis a poradenstvo. Súčasťou dodávky na kľúč je príprava odovzdávacej dokumentácie potrebnej na kolaudáciu a spustenie diela do prevádzky.

Pri návrhu technológie kladieme dôraz na efektívnosť procesu, optimalizáciu investičných aj prevádzkových nákladov a spoľahlivosť prevádzky. Cieľom je využitie najmodernejších technológií na dosiahnutie maximálneho efektu.

Výhody

Technológia navrhnutá na základe pilotných testov s reálnymi odpadovými vodami

Vizualizácia diela v 3D prevedení a popis

Návrh a realizácia diela pod dohľadom profesionálov

Nábeh, zaškolenie pracovníkov, prevádzka, prípadne prevádzkovanie vlastnými pracovníkmi

Servis, poradenstvo, údržba, náhradné diely