O spoločnosti

AWT – vysoko profesionálna a flexibilná spoločnosť pôsobiaca na celoeurópskom trhu, vznikla ako divízia chemického čistenia OV v spoločnosti, zaoberajúcej sa čistením priemyselných a komunálnych vôd.

Filozofia – zameranie na zákazníka a jeho požiadavky v danom priemysle, dôraz na detail, hľadanie nových technológií, výsledkom čoho je dynamické spojenie ekologických riešení, najmodernejších technológií a optimálnych nákladov.

Stratégia – Vďaka skúsenostiam, získaných pri prevádzkovaní ČOV a vlastnému know-how, vytvárať technológie, ktoré dokážu eliminovať znečistenie, redukovať množstvo odpadu, recirkulovať vodu, recyklovať „odpady“ a minimalizovať zaťaženie životného prostredia.

Trvalá udržateľnosť – vyrábame z kvalitných materiálov, rešpektujeme ekologickosť riešení, podporujeme jednoduchosť prevádzky a monitoring nákladov.

Ľudia – vzdelaní odborníci, ktorí sa riadia filozofiou našej spoločnosti

Technológie na čistenie odpadových vôd

Technologický návrh na mieru, teda podľa potrieb zákazníka a platnej legislatívy

Realizáciu projektov na kľúč

Dodávka kompletných technologických celkov

Minimalizáciu odpadov s využitím najmodernejších technológií

Recirkuláciu vyčistenej vody

Technológie šetrné k životnému prostrediu

Modernizáciu technológie po rokoch prevádzky, čím sa dosiahne nielen zvýšenie jej výkonu, ale aj zníženie záťaže pre životné prostredie

Starostlivosť o technológie počas celého funkčného života na základe servisnej zmluvy

Finančné služby vo forme prefinancovania projektu na základe odsúhlaseného formátu

AWT sa v roku 2013 stalo výhradným dodávateľom sušičiek kalu od švajčiarskeho výrobcu Watropur pre Slovensko a Českú republiku

Watropur navrhuje a vyrába sušičky kalov pre komunálne a priemyselné čistiarne odpadových vôd. 

Od roku 2012 zastupuje spoločnosť AWT v Španielsku, Mexiku, Spojených štátoch amerických a Puerto Ricu spoločnosť Condorchem Envitech. Condorchem Envitech je inžinierska spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním riešení v oblasti priemyselnej vody, odpadovej vody a vzduchu.

Ako sme pomohli našim zákazníkom

  • BIA SK

    Vďaka technológii uzatvoreného cyklu, ktorú navrhla a dodala spoločnosť AWT, môže náš zákazník využívať vo svojej prevádzke šesťmocný chróm.

  • SAPA Profily

    Vďaka návrhu a dodávke technológie čistenia odpadových vôd, mohol náš zákazník vybudovať novú linku anodickej oxidácie, kde platia v oblasti ochrany životného prostredia veľmi prísne limity.