Oceľové nádrže a celky

Samostatná zložka výrobného programu AWT – oceľové nádrže a konštrukcie. Samozrejmosťou je príprava výrobnej dokumentácie, na základe požiadaviek zákazníka, prípadne výroba nádrže podľa dodanej dokumentácie. Okrem bežných nádrží vyrábame a dodávame aj špeciálne usadzovacie nádrže, reaktory a nádrže s rôznymi typmi zhrabovacích mechanizmov. Podľa daného média prispôsobíme materiál nádrže a jej príslušenstva. Montáž zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodnými osvedčeniami.