Inovácie

Odparky

Odparky - sú konštruované pre vysoké vákuum s nízkymi pracovnými teplotami, čo umožňuje čistenie odpadov, ktoré pri vysokých teplotách podliehajú zmenám a rozkladu a uvoľňujú sa z nich prchavé látky.

Výhody: Recyklácia vody a jej opätovné využitie vo výrobnom procese, čo vedie k minimalizácii nákladov.

 

Kryštalizačné odparky

Kryštalizačné odparky – sú konštruované pre čistenie koncentrátov, pracujú vo vákuu, vďaka čomu využívajú menšie množstvo energie na dosiahnutie bodu varu odpadovej vody. Médium je premiešavané miešadlom. Po dosiahnutí varu vychádza odpad v tuhej forme

Výhody: nízka spotreba energie, odpad v tuhej forme čím dochádza k zníženiu nákladov.